fbpx

Subsidie traject

Dit project omvat de ontwikkeling van een prototype oliekeerringssysteem door Hydrobag Special Products in samenwerking met BDS Harlingen, met financiële ondersteuning van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het project is opgedeeld in vier fasen.

 

In de eerste fase, genaamd “Systeemontwerp”, werden de randvoorwaarden vastgesteld en een ontwerp gegenereerd. Hierbij werd gebruik gemaakt van bestaande informatie, kennis uit voorgaand onderzoek en de sectorspecifieke kennis van BDS Harlingen. Het resultaat was een ontwerp van een prototype oliekeerringssysteem op realistische schaal.

Vervolgens werd in de tweede fase, “Prototype realisatie”, overgegaan tot de bouw van de systeemelementen volgens het ontwerp uit fase 1. Het prototype oliekeerringsysteem werd gemaakt van recyclebaar polyolefinen materiaal, dat ook opvouwbaar was.

De derde fase, “Proefvaarten, testen en aanpassingen”, omvatte het testen van het prototype in verschillende omstandigheden, zoals havengebieden, kustgebieden en open water. Het systeem werd getest op zee en in een bassin om de effectiviteit en inzetbaarheid te evalueren. Tijdens deze fase werden aanpassingen gemaakt om de werking van het systeem te optimaliseren.

In de vierde fase, “Verlening van het traject”, werd het project verlengd vanwege de noodzaak van uitgebreide monitoring. De oliekeerringen in de Waddenzee moesten regelmatig worden aangepast en gerepareerd na stormen. Dit vereiste voortdurende monitoring, kleine aanpassingen en reparaties. Het proces van monitoring en aanpassingen werd herhaald om de effectiviteit van het systeem te verbeteren.

Het project is nog niet voltooid. Er is meer tijd nodig om de oliekeerring te verbeteren en eventuele kinderziektes op te lossen. Ondanks deze uitdagingen, is het een mooi project geweest om te werken aan de ontwikkeling van een waardevol product, met ondersteuning van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).